प्रकाशनहरु

अनुदानको मल वितरण निर्देशिका २०७७
कृषि बजारीकरण सम्बन्धि अन्तरक्रियामा उठेका सवालहरु
पोखरा महानगरपालिका कृषि महाशाखामा मिति २०७६ भाद्र ८ सम्म दर्ता भएका कृषि समूह विवरण
पोखरा महानगरमा कृषि जैविक बिबिधता संरक्षणका अभ्यासहरु - २०७६ (अध्ययन प्रतिबेदन)
मेयर प्रबिधि मैत्री कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत सुन्तला प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि निबेदन फर्मेट
कृषक समुहको बिधान
मकै खेति प्रबिधि
खायन तथा बिउ आलु उत्पादन प्रबिधि
कृषि संजाल कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७५
कार्यक्रम माग/सूचिकृत सम्बन्धमा निवेदन
सूचिकृतको लागि कृषकले भर्नुपर्ने विवरण
काउली बालि खेति प्रबिधि
कृषि बिकास तथा शसर्त कार्यक्रम निबेदन, सुचिकृत तथा माग फारम
सयपत्री खेति प्रबिधि
कृषि डायरी - २०७५
प्राङ्गारिक कृषि
मेयर प्रबिधि मैत्री कृषि कार्यक्रम निबेदन तथा कार्यक्रम माग फर्मेट
सेवा प्रदायक तथा सामाग्री वितरक को लागि सुचिकृत फर्मेट
प्लास्टिक पोखरी तथा साना सिचाई आबेदन फारम
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको कृषि नीति
कृषक पहिचान तथा वर्गीकरण कार्यविधि - २०७५