सूचनाहरु

घासको बिउ वितरण ( जै, बर्शिम, कोमल मलाई, भेच, लुर्सन).... मिति २०७८ असोज ३१ गते आवेदन दिने समय १५ दिन मात्र || Tuesday, October 19, 2021

हिउदको समयमा खालि रहने जग्गामा जै घास खेति गर्ने कृषकको लागि आवेदन दिने सूचना ...प्रकाशन मिति २०७८ असोज ३१ गते आवेदन दिने समय १५ दिन मात्र || Tuesday, October 19, 2021

साना सिचाई योजना - रेड बुक २०७८/७९ परेका योजनाहरु || Tuesday, October 19, 2021

प्रकाशनहरु

तरकारी खेती बाली पात्रो

कृषि तथा पशुपंछी बिकास मन्त्रालयबाट आ.ब २०७७।७८ स्थानीय तहमा शशर्त बितिय हस्तान्तरण कार्यक्रम पशुपंछी तर्फ

कृषि तथा पशुपंछी बिकास मन्त्रालयबाट आ.ब २०७७।७८ स्थानीय तहमा शशर्त बितिय हस्तान्तरण कार्यक्रम

पोखरा महानगरपालिका कृषि बिधेयक २०७७

पोखरा महानगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन ऐन २०७५