सूचनाहरु

पोखरा महानगरपालिका आ ब २०७८-७९ को साना सिचाई कार्यक्रम माग सम्बन्धि आवेदन फर्म || Friday, September 24, 2021

पोखरा महानगरपालिका आ ब २०७८-७९ को कृषि कार्यक्रम माग सम्बन्धि आवेदन फर्म || Friday, September 24, 2021

पोखरा महानगरपालिका कृषि तथा पशु महाशाखाको कार्यक्रम माग सम्बन्धि सुचना, २०७८ असोज ८ गते प्रकाशित कार्तिक १४ गते सम्म आवेदन दिन सकिने || Friday, September 24, 2021

प्रकाशनहरु

तरकारी खेती बाली पात्रो

कृषि तथा पशुपंछी बिकास मन्त्रालयबाट आ.ब २०७७।७८ स्थानीय तहमा शशर्त बितिय हस्तान्तरण कार्यक्रम पशुपंछी तर्फ

कृषि तथा पशुपंछी बिकास मन्त्रालयबाट आ.ब २०७७।७८ स्थानीय तहमा शशर्त बितिय हस्तान्तरण कार्यक्रम

पोखरा महानगरपालिका कृषि बिधेयक २०७७

पोखरा महानगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन ऐन २०७५