सूचनाहरु

पशुपन्छी फार्म यान्त्रिकण सहयोग कार्यक्रम मिति २०७८/५/२९ मा प्रकाशित १५ दिन को लागि मात्र || Tuesday, September 14, 2021

कृषि ज्ञान केन्द्र, कास्कीको कृषि कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति २०७८।०५।२१ आवेदन पेश गर्न सकिने मिति २०७८ असोज २५ गते सम्म || Monday, September 6, 2021

प्रकाशनहरु

तरकारी खेती बाली पात्रो

कृषि तथा पशुपंछी बिकास मन्त्रालयबाट आ.ब २०७७।७८ स्थानीय तहमा शशर्त बितिय हस्तान्तरण कार्यक्रम पशुपंछी तर्फ

कृषि तथा पशुपंछी बिकास मन्त्रालयबाट आ.ब २०७७।७८ स्थानीय तहमा शशर्त बितिय हस्तान्तरण कार्यक्रम

पोखरा महानगरपालिका कृषि बिधेयक २०७७

पोखरा महानगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन ऐन २०७५