सूचनाहरु

बर्षे फलफुल वितरण सम्बन्धि सुचना || Monday, May 20, 2024

भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र कास्कीको पाडी बाच्छी हुर्काउनेलाइ प्रोत्साहन सहयोग, पोखरा ११,१२, १६,१९,२० || Thursday, May 9, 2024

पोखरा महानगरपालिकाको बर्षे धानको बिउ वितरण बिबरण- बैशाख मसान्त भित्र कृषि महाशाखा वा सम्बन्धित कृषि सेवा केन्द्र मा सम्पर्क गरि लैजानुहोला || Monday, April 29, 2024

प्रकाशनहरु