सूचनाहरु

खाधान्न आत्मनिर्भर कार्यक्रम अन्तर्गत पोखरा महानगरमा मकै खेति प्रबर्दन कार्यक्रम, २०७९-१०-२० मा प्रकाशित फाल्गुण मसान्तसम्म सम्म आवेदन दिन सकिने || Friday, February 3, 2023

खाधान्न आत्मनिर्भर कार्यक्रम अन्तर्गत पोखरा महानगरमा चैते धान प्रबर्दन कार्यक्रम, २०७९-१०-२० मा प्रकाशित फाल्गुण १५ सम्म आवेदन दिन सकिने || Friday, February 3, 2023

पोखरा महानगरपालिका तरकारी खेति आत्मनिर्भर कार्यक्रम अन्तर्गत प्रकाशित सूचना अनुसार प्रोत्साहन सहयोग को लागि आवेदन फर्मेट विवरण || Friday, February 3, 2023

प्रकाशनहरु