सूचनाहरु

पोखरा महानगरपालिकाको अभियानमुखी हिउँदे खेती सहयोग सम्बन्धि छ्नौट गरिएको सूचना || Monday, November 20, 2023

पोखरा महानगरपालिकाले तोकेको न्युनतम समर्थन मूल्य सम्बन्धी जानकारी || Friday, November 3, 2023

पोखरा महानगरपालिका आर्थिक बर्ष २०८० /८१ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार आलुको बिउ वितरण सम्बन्धी सुचना || Thursday, October 19, 2023

प्रकाशनहरु