सूचनाहरु

पशुपन्छी तथा मत्स्य बिकास निर्देशनालयको अनुदानमा कोल्ड रुम निर्माण सहयोग सम्बन्धी सूचना मिति २०७७ साल असोज १० गते प्रकाशित ३० दिनको समयावधि || Sunday, October 11, 2020

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तरकारी सुपरजोन कास्कीको कृषि कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना मिति २०७७ असोज ६ गते प्रकाशित ३० दिनको समयावधि || Sunday, October 11, 2020

कृषि बिकास निर्देशनालया गण्डकी प्रदेशको कृषि कार्यक्रम माग सम्बन्धी सूचना मिति २०७७ साल असोज २० गते प्रकाशित ३० दिन समयावधि || Friday, October 9, 2020

पोखरा महानगरपालिकाको आलुको बीउ माग सम्बन्धी सुचना मिति २०७७-६-२० मा प्रकाशित १५ दिनको लागि || Wednesday, October 7, 2020

कृषि ज्ञान केन्द्र स्याङ्गजा को कृषि कार्यक्रम सहयोग सम्बन्धि सुचना मिति २०७७ असोज ६ गते प्रकाशित- ३० दिनको समय सिमा || Thursday, October 1, 2020

पोख्रेली जेठोबुढो धानको बीउ ब्यबस्थापन सम्बन्धी सूचना || Thursday, April 23, 2020

मल बिक्रि वितरण गर्ने सहकारी हरुलाई समयमै मलको ब्यबस्था गरि बिक्रि बितरण को ब्यबस्था मिलाउने || Thursday, April 16, 2020

बिउ ब्यबसायी हरुलाई सेवा प्रवाह गर्ने बार सूचना || Thursday, April 16, 2020

पोखरा महानगरपालिकाको कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत साना सिचाई, भकारो सुधार, माछा पोखरी सम्बन्धि छनौट विवरण || Sunday, March 22, 2020

कृषि कार्यक्रम सम्झौता सम्बन्धि विवरण, प्लास्टिक घर, मिनिटिलर, असिना छेक्ने जाली || Sunday, March 22, 2020

Pages