सूचनाहरु

बर्षे फलफुल वितरण सम्बन्धि सुचना || Monday, May 20, 2024

भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र कास्कीको पाडी बाच्छी हुर्काउनेलाइ प्रोत्साहन सहयोग, पोखरा ११,१२, १६,१९,२० || Thursday, May 9, 2024

पोखरा महानगरपालिकाको बर्षे धानको बिउ वितरण बिबरण- बैशाख मसान्त भित्र कृषि महाशाखा वा सम्बन्धित कृषि सेवा केन्द्र मा सम्पर्क गरि लैजानुहोला || Monday, April 29, 2024

फलफूल बगैँचा स्थापना कार्यक्रममा आवद्ध हुन पेश गर्ने फारामको ढाँचा || Monday, April 29, 2024

फलफूल बगैँचा स्थापना कार्यक्रममा आवद्ध हुन आवेदन आह्वानको सूचना, प्रकाशन मिति २०८१/१/१४ आवेदन दिने समय १ महिना सम्म जेष्ठ १३ सम्म || Monday, April 29, 2024

किसान सुचिकरण को लागि सहजकर्ता सम्बन्धी सुचना, आवेदन दिने समय २०८१ बैशाख ५ गते सम्म || Friday, April 5, 2024

किसान सूचीकरण सहजकर्ता आवेदन फाराम || Friday, April 5, 2024

पोखरा महानगरपालिकाको बायो ग्यास निर्माण सम्बन्धी सूचना - प्रकाशन मिति २०८०/१२/२१, आवेदन दिने समय ७ दिन || Thursday, April 4, 2024

पोखरा महानगरपालिकाभित्र ५० % अनुदानमा बर्षे धान वितरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना, आवेदन दिने समय २०८१ बैशाख ५ गते सम्म यो पटका माग गर्न सकिने जातहरु धानको जातहरु : पोखरेली जेठोबुढो, खुमल-१०, सुख्खा धान, बहुगुणी-१, रामधान, कालो झिनुवा, वयर्नी, अनदी, पहले, एक्ले - जातहरुको जाकारिको लागि यो लिंक हेर्नुहोला https://pokharakrishi.gov.np/agri-advisory-service/28974 अनलाइन आवेदनको लागि यो लिंक क्लिक गरि घरबाटै आवेदन दिन सकिन्छ, किसान सुचिकरण अनिवार्य हुनुपर्नेछ https://apms.pokharakrishi.com/node/add/agri-prodn-materials-demand || Thursday, April 4, 2024

Pages