सूचनाहरु

पोखरा महानगरपालिकाले तोकेको कृषि उपजको न्युनतम समर्थन मूल्य विवरण || Friday, May 26, 2023

कृषि उपजको मापदण्ड || Friday, May 26, 2023

पोखरा महानगरपालिकामा चैते धान खेति प्रबर्दन कार्यक्रम को क्षेत्र बिस्तारको आधारमा प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रम || Sunday, May 21, 2023

ग्रामिण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना (REED Project) स्टार्टअप अनुदानका लागि संयुक्त प्रोफाइल पेश गर्ने फर्मेट || Tuesday, May 16, 2023

ग्रामिण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना (REED Project) स्टार्टअप अनुदानका लागि संयुक्त प्रोफाइल पेश गर्ने सूचना आवेदन दिन सकिने २०८० जेष्ठ ९ गतेसम्म || Tuesday, May 16, 2023

मुख्य कृषि उपजको न्युनतम मूल्य निर्धारण र कृषि उत्पादन सामग्री तथा उपभोगयोग्य कृषि उपजको मापदण्ड निर्धारण २०७९ || Thursday, May 11, 2023

पोखरेली जेठोबुढो धानको बिउ वितरण को लागि प्राप्त आवेदनको आधारमा छनौट भएको सूचना, आफुलाई तोकिएको स्थानबाट ब्यबस्थापन गर्नुहोला, थप समन्वयको लागि कृषि सेवा केन्द्र, महाशाखा मा सम्पर्क गर्नुहोला || Thursday, April 20, 2023

पोखरा महानगरपालिका ब्यबसाय प्रबर्दन केन्द्रको निशुल्क तालिम सम्बन्धि सूचना आबेदन दिन सकिने मिति २०८० बैशाख १५ गते सम्म || Thursday, April 20, 2023

किसान सूचीकरण सहजकर्ता छनौट सम्बन्धि सुचना || Tuesday, April 11, 2023

पोखरा महानगरपालिकाको किसान सूचीकरण सहजकर्ता छनौट सम्बन्धी सुचना || Monday, April 10, 2023

Pages