सूचनाहरु

सुन्तला बगैचा ब्यबस्थापन सम्बन्धि निबेदन फर्मेट || Thursday, January 21, 2021

सुन्तला बगैचा ब्यबस्थापन सम्बन्धि सूचना २०७७-१०-८ देखि ११-८ सम्म प्रकाशित ३० दिनको अवधि || Thursday, January 21, 2021

लागत साझेदारीमा बाख्रा, भैंसी तथा बङगुर प्रबर्द्धन कार्यक्रम मिति २०७७ पुस २१ गते प्रकाशित ३० दिनको सूचना || Wednesday, January 6, 2021

बाख्रा पकेट कार्यक्रम मिति २०७७ पुस २१ गते प्रकाशित, ३० दिनको समय || Wednesday, January 6, 2021

प्रजनन रागो तथा बोका बितरण सम्बन्धी सूचना पुष २१ गते प्रकाशित १५ दिन म्याद || Wednesday, January 6, 2021

आर्थिक बर्ष २०७७-७८ को असिना छेक्ने जाली अनुदान सम्बन्धि सूचना || Thursday, December 31, 2020

कृषि यान्त्रिकरण सहयोग तथा कष्टम हायरिंग केन्द्र स्थापना सम्बन्धी सुचना २०७७-०८-१९ मा प्रकाशित १५ दिनको सूचना || Monday, December 7, 2020

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत माछा पकेट कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना || Wednesday, December 2, 2020

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत पकेट कार्यक्रम निरन्तरताको लागि सम्झौता सम्बन्धी सूचना || Wednesday, December 2, 2020

अनुदानको मल बिक्री बितरणको लागि सूचिकृत सम्बन्धी सूचना ( दोस्रोपटक प्रकाशित मिति २०७७।०८।१५ आवेदन दिने समय १५ दिन || Monday, November 30, 2020

Pages