सूचनाहरु

पशुपन्छी फार्म यान्त्रिकण सहयोग कार्यक्रम मिति २०७८/५/२९ मा प्रकाशित १५ दिन को लागि मात्र || Tuesday, September 14, 2021

कृषि ज्ञान केन्द्र, कास्कीको कृषि कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति २०७८।०५।२१ आवेदन पेश गर्न सकिने मिति २०७८ असोज २५ गते सम्म || Monday, September 6, 2021

पोखरा महानगरपालिका कृषि तथा पशु बिकास महाशाखाको कृषि सामग्री सप्लायर्स / सेवा प्रदायक/ कृषि बजार सुचिकृत सम्बन्धि सुचना ...https://apms.pokharakrishi.com/node/add/agri-products-standing-list-regn || Tuesday, August 17, 2021

प्रधान मन्त्रि कृषि आधुनिकीकरण तरकारी सुपरजोन, कास्कीको कार्यक्रम माग सम्बन्धि सूचना मिति २०७८-४ - २२ गते प्रकाशित अन्तिम मिति २०७८-०५-२० सम्म || Wednesday, August 11, 2021

पोखरा महानगरपालिकामा आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को लागि मल बिक्रि वितरण को नविकरणको लागि संलग्न फर्मेट अनुसारको विवरण पेश गर्ने || Monday, July 26, 2021

आ बा २०७७-७८ को लागि माग भएका बर्षे फलफुल बिरुवाको विवरण सम्बन्धि सूचना || Monday, June 14, 2021

सुन्तला जात बिरुवाको माग मिति २०७८-२-३० सम्म प्राप्त आबेदनको विवरण, खाडल तयार गरि रोप्न को लागि तयारी हुनुहोस || Monday, June 14, 2021

आ ब. २०७७-७८ को लागि ५० % अनुदानमा कृषि सामग्री माग सम्बधि विवरण, सामग्री को लागि सम्बन्धित सेवा केन्द्र तथा कृषि महाशाखामा सम्पर्क गर्नुहोला || Tuesday, June 8, 2021

आ.ब २०७७-७८ मा विभिन्न समूह सहकारिको माग ५० % अनुदानमा १२० जीएसएम को १२ मि लम्बाई र ६ मि चौडाइको सिल्पौलिन प्लास्टिक छनौट सम्बन्धि सुचना || Tuesday, June 8, 2021

सुन्तला कागती बिरुवा माग अनलाइन मार्फत दोस्रो लिस्ट २०७८-०२-१० मा प्रकाशित || Monday, May 24, 2021

Pages