सुचिकृत विवरण (कृषि बिकास कार्यक्रम)

Displaying 21 - 40 of 350
S.N कृषक/ फर्म/ समुह/ सहकारीको नाम सम्पर्क व्यक्ति वडा नं सम्पर्क नं Remove
21 खैरेनी कृषक समुह मनमाया मगर ३३ ९८१६६२२०६२
22 भण्डारढीक कृषक समुह पदम प्रसाद अधिकारी २९ ९८४६२९७८९८
23 डम्ठे कृषि फर्म कमला अधिकारी ३१ ९८४६०८१२१३
24 खैरेनी गाई र्फम मनमाया मगर ३३ ९८१६६२२०६२
25 पट्नेरी अधिकारी पशु तथा कृषि फर्म सूर्य प्रसाद अधिकारी २९ ९८५६०६६४०४
26 कहरे कृषि तथा पशुपालन सहकारी तिर्थराज तिवारी ३१ ९८५६०२९४४२
27 लामगादी मौरीपालन केन्द्र शिवराज भण्डारी ३३ ९८५६०३७८७२
28 साघुकोमुख कृषक समुह श्यामा भट्टराई २९ ९८४६१८५३९७
29 एकिकृत सुवेदी कृषि र्फम शिवराज सुवेदी ३१ ९८४६१४८५२२
30 देविन्द्र मल्ल ठकुरी कण्ठदेवि कृषक समुह ३३ ९८१८८४८४३२
31 निहुरीकुना ताजा तरकारी समुह वाल कुमारी भण्डारी २९ ९८१७१२३५१९
32 जनप्रिय मल्टि एगो्र फर्म कृष्ण प्रसाद तिवारी ३१ ९८५६०६२७७७
33 सक्रिय कृषि समुह जितु पुन ३३ ९८१६६९७५८९
34 पौडेल कृषि वन नर्सरी फर्म गौरी पौडेल २९ ९८१४१६०५४३
35 डाडापारी कृषक समुह केदारनाथ शर्मा ३१ ९८४६२०७८७३
36 छप्लयाङ पूल्चोक बाख्रा फर्म शान्ति पुन ३३ ९८१५१००२५७
37 सफल कृषक समुह विष्ण कुमारी थापा २९ ९८०७६२०४१३
38 प्र्रकृति स्मृति कृषक फर्म केदार कुमार श्रेष्ठ ३० ९८५६०३१०६२
39 माझथर कालीमाथी कृषक समुह खेमराज अधिकारी ३१
40 एकता कृषक समुह विजया भण्डारी ३३ ९८४६२६३६४७

Pages