Staff 119181

कर्मचारीको नाम: 

पुस्पा नेपाली

फोटो: 

स्थायी ठेगाना: 

भुमिकास्थान नगरपालिका -१०

हालको ठेगाना: 

पोखरा महानगरपलिका - 2

पद: 

फिल्ड: 

सम्पर्क नं: 

9846156962

इमेल ठेगाना: 

pmpnepali@gmail.com