सुचिकृत विवरण (मेयर प्रबिधिमैत्री कृषि कार्यक्रम)

Displaying 21 - 40 of 102
S.N कृषक/ फर्म/ समुह/ सहकारीको नाम सम्पर्क व्यक्ति वडा नं सम्पर्क नं
21 डम्ठे कृषि फर्म कमला अधिकारी ३१ ९८४६०८१२१३
22 पोख्रेल थोक सुन्तला कृषक समुह पूूर्ण प्रसाद पोख्रेल २१ ९८४६०३५८४८
23 प्रगतिशिल कृषक समुह इन्द्र प्रसाद गौतम २४ ९८४६०२९७८९
24 नयागाउ वहाकोट एग्रौ फर्म गंगा बहादर तिमील्सीना १८ ९८०६६५६७४१
25 जनमुखी उपभोक्ता सहकारी सं.लि. कृष्ण प्रसाद बराल २२ ९८५६०३३९२३
26 प्रगतीशिल महिला कृषक समुह सिता देवि पौडेल २० ९८४६६४७८०८
27 खास्टे मत्स्उय सहकारी हरि प्रसाद अधिकारी २६ ९८५६०३०९८४६
28 माछापुछे्र फलफुल तथा तरकारी उ.स. क्रषिराज आर्चाय २१ ९८४६०५१७१६
29 ताजा तरकारी उत्पादन कृषक समुह चन्द्र बहादुर थापा मगर २४ ९८०५८७५३८६
30 शुभबहानी कृषि फर्म ढाका कुमार श्रेष्ठ २४ ९८४६०३८७८१
31 देउराली कृषि फर्म खेमराज वराल २२ ९८४६००८०९१
32 नमुना युवा कृषक समुह कमला क्षेत्री २० ९८५६०६५८२२
33 ढलेपिपल ताजा तरकारी कृषक समुह मीना पौडेल २६ ९८४६६३५५२८
34 फेदिपाटन फलफूल उत्पादन कृषक समुह टेक माया पौडेल २१ ९८४६०५८३१४
35 गौतम कृषि फर्म इन्द्र प्रसाद गौतम २८ ९८०६५०५४०२
36 कास्कीकोट ढावा एग्रो फर्म बिकास भट्टराई २४ ९८४६८५६२०५
37 कालावाङ घडेरी कृषक समुह ध्रुबराज पौडेल २२ ९८०५८८०७२८
38 भलाम मानेमनिज कृषि फर्म रेशम खत्री २० ९८४६०२४३७६
39 तालवेशि बहुउद्देशिय कृषक समुह बद्रीनाथ भण्डारी २६ ९८४६०५१९७
40 श्री कास्कीकोट कृषी स.सं मनहरी अधिकारी ९८५६०८२४६४

Pages